Dumna Ajsze Kamienie, kamienie na krymskiej ziemi! Gdzie nie spojrzysz – wszędzie kamienie. Dlaczego ich tak dużo na naszej ziemi? Oto na Burunczuku* kamienną twierdzę postawili, wielką warownię. A władała tą twierdzą dziewczyna o imieniu Ajsze. Silna to była panna, dumna, serce jej nie znało litości. Nigdy nikogo nie kochała. Oczy miała czarne i kiedy […]