УЧБОВА ПРОГРАМА
по дисципліні:
Краєзнавство
на 2009 — 2010 навчальний рік
Факультет — географічний
Кафедра туризму

Лекцій — 72 години на очному і 8 годин на заочному відділенні
Практичних занять — 60 годин на очному і 4 години на заочному відділенні

Мети й завдання вивчення учбової дисципліни

На основі теорії і методики комплексних географічних досліджень і традицій краєзнавства як культурного руху вищих класів показати комерційне і виховне значення вивчення рідного краю.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • основні методичні прийоми збору і узагальнення краєзнавчої інформації;
  принципи комерційного освоєння туристичних ресурсів;
 • навики екологічного і інтернаціонального виховання в умовах роботи з туристами і з туристичними клубами;
 • методи просування екологічних, етнічних, культурно-історичних і паломнічеськіх туристичних продуктів.

Вміти:

 • аналізувати літературні, картографічні й статистичні дані про природу, історію й культурі рідного краю;
 • самостійно збирати й обробляти первинні краєзнавчі матеріали в подорожах, експедиціях і зустрічах з людьми;
 • формулювати найбільш важливі екологічні проблеми й визначати шляхи їх розв’язку.

II Міждисциплінарні зв’язки
Курс заснований на застосуванні до вивчення туристичних ресурсів свого регіону всіх теоретичних і методичних знань і практичних навичок, отриманих у ході вивчення дисциплін фізичної й соціальної географії, економіки й менеджменту туризму, культурології й історії.

III Зміст курсу
(усі теми й усі практичні роботи розраховані на 4 години)

Розділ 1. Краєзнавство й країнознавство як частина культури військової аристократії й купецтва
Тема 1. Вступ. Мети й завдання курсу. Оглядове висвітлення всіх основних розділів і тем. Огляд основних літературних джерел, журналів, фільмів, Інтернет- Видань із питань краєзнавства й близького туризму.
Практична робота 1: Знайомство зі студентами й анкетування. Спільне визначення пріоритетів у майбутньому висвітленні окремих тем і регіонів.

Тема 2. Сучасний рівень краєзнавства і його джерела. Прикладний характер вивчення природи, населення, господарства, звичаїв, обрядів і свят для цілей війни, керування, торгівлі.
Приклади краєзнавчих описів в античній літературі.
Міфологія й релігія як джерела інформаційних туристичних ресурсів, паломництво. Біблія й інші священні тексти в культурі й туризмі.
Комплексні краєзнавчі експедиції Генерального штабу Російської імперії.
Вояжування, ходіння в народ, мода на археологію й створення музеїв у середовищі дворянства й купецтва.
Поетичне освоєння Тавриди 18-19 століть.
Історія туризму й курортного лікування у зв’язку з розвитком краєзнавства.
Співвідношення регіонального, національного й імперського патріотизму. Розквіт краєзнавства й винищування краєзнавців у період правління Сталіна.
Алармісти, зелений рух: співвідношення науки, політики й шоу. Неформальні рухи, знахарство, уфологія, езотеріка як сфера формування нових місцевих ресурсів.

Тема 3. Значення унікальності природи, історії й культури в розвитку світових лідерів туризму. Економічне й виховне значення краєзнавства.
Локальне й глобальне в туристичному бізнесі. Аттрактивность (привабливість), унікальність, екзотичність, контрастність і інші якісні характеристики туристичних ресурсів. Мода, містифікація й фальсифікація як фактори туристичного успіху. Наслідування, клонування, ремейки й «репліки» у туризмі.
Природні резервати (заповідники) і етнічні резервації, комплексні національні парки, тематичні історичні парки, музеї- заповідники, етно-фестивалі й інші сучасні форми експлуатації місцевих ресурсів.
Коротка характеристика туристичних регіонів миру: Західна Європа, Середземномор’я, США й Канада, Латинська Америка, Південно-східна Азія, Індія й Гімалаї, Китай, Африка, Австралія й Океанія, країни колишнього Радянського Союзу.
Виховне значення краєзнавства й близького туризму: військово-патріотичне, інтернаціональне, екологічне, духовне.
Практична робота 2: туристичні ресурси мого краю (на вибір студентів) і досвід світових лідерів туристичної сфери

Розділ 2. Краєзнавчі дослідження й ефективна експлуатація ресурсів у туризмі.
Тема 4. Вивчення геологічних об’єктів, дослідження рельєфу, річкової мережі й динаміки сучасних геологічних процесів для цілей туризму.
Геологічні оголення, зсуви, обвали, пляжі, берегові лінії морів і озер; яри, річкові долини, водоспади; карст і спелео- об’єкти; легендарні гірські вершини й кургани.
Традиційні системи господарства в горах, культура водокористування. Печери й джерела як культові об’єкти.
Великі ріки й великі цивілізації.
Геологічні колекції, моделі, профілі й інший матеріал у портфелі екскурсовода.
Практична робота- екскурсія 3: підготовка до екскурсійного відвідування геологічного або гідрологічного об’єкта

Тема 5. Вивчення ґрунтів і традиційних систем сільського господарства.
Історичний зв’язок між типами ґрунтів і етнічними процесами.
Російський чорнозем як культурне явище.
Як спостерігати й показувати ґрунтові профілі.
ПРО що можуть розповісти реліктові типи ґрунтів (на прикладі чорноземів Керченського півострова).
Народні свята аграрного циклу — вивчення й реконструкція.
Кримське свято Хидирлез і російська казка «Колобок».

Тема 6. Ліси й рослинні ресурси, їх екологічне й культурне значення. Навкіллятворче значення лісів проявляється в їхніх невагомих якістях, які стають ясні при знищенні лісів.
Лісові пожежі — господарські втрати й позитивні екологічні ефекти.
Туристична еволюція лісів до лісопарків, національних парків, парків відпочинку й розваг.
Штучне лісорозведення, садово-паркові традиції народів миру.
Сучасні технології озеленення, регіональне й глобальне в зеленім будівництві з метами туризму й відпочинку.
Гербарії, сухі букети, флористика, фотографії рослин і т.дд. у портфелі екскурсовода.
Краєзнавча й туристична робота з унікальними місцевими сортами овочів, фруктів, лікарських рослин, винограду й вина.
Небезпечні рослини.

Тема 7. Тваринний світ рідного краю, дикі й свійські тварини, унікальні місцеві види й породи.
Приймання спостереження тварин у дикій природі, фото- полювання, збір колекцій комах.
Основні знання про доместикацію (прирученні тварин) і місцевих породах худоби й свійських тварина.
Небезпечні тварини. Як поводитися з домашніми й дикими тваринами на маршруті прогулянок і подорожей.

Практична робота 4: підготувати профілактичну бесіду з туристами (або екскурсантами) по темі «Небезпечні рослини й тварини»

Тема 8. Екологічна й культурологічна роль морів.
Міфи про Всесвітній потоп, Атлантиду, Девкалионов (Чорноморській) потоп.
Природа, історія й сучасний стан Середземного, Чорного й Азовського морів.
Традиційні системи природокористування на островах і приморських теренах, рибацькі, піратські й військово-морські культури.
Морські тематичні парки розваг (пірати, вікінги).
Практична робота 5: розробити концепцію розважального центру » Нахимов-Парк».

Тема 9. Екологічні проблеми і їх розв’язок у туризмі й краєзнавстві. Вплив промисловості й транспорту на забруднення природного середовища міст і сел.
Оцінка частки різних сфер господарства, склад шкідливих речовин, оцінка їх обсягів. Шум, ультразвук, вібрації, електромагнітні хвилі, іонізуючі випромінювання й ін., недостатня увага до їхнього вивчення, оцінки, прогнозів наслідків.
Значення адміністративних розв’язків, традицій, фактор культури й релігії.
Язицтво, неоязицтво й екологічні рухи.
Взаємодія іудейства, християнства й ісламу з екологічними рухами.
Необхідність збереження традиційних видів природокористування (у тому числі полювання й рибальства) у системі етнічного туризму.
Англійське полювання на лисицю й російське псове полювання. Виховне значення колективних методів полювання, можливості її заміни у виховних системах для сучасних дітей.
Краєзнавство й туризм у дитячих виховних рухах (бой-скаутинг, Гітлер югенд, радянська піонерія, юні рятувальники МНС і ін.)
Туристичні, краєзнавчі, екологічні й екстремальні клуби — проведення екологічних акцій.
Практична робота- екскурсія 6: обладнання наметового табору в гармонії із природним середовищем.

Розділ 3. Антропологія й етнографія, національна кухня й напої, етнічна музика й національні обряди
Тема 10. Генетичні маркери.

Тема 11. Раси й антропологічні типи.

Тема 12. Етногенез і біосфера Землі

Тема 13. Традиційна архітектура і її зв’язок з навколишнім середовищем

Тема 14. Національна кухня й напої

Тема 15. Етнічна музика й традиційні регіональні свята

Тема 16. Національні види спорту.

Тема 17. Національна етика, табування, різноманітність культур, небезпека ілюзії «загальнолюдських» цінностей у туризмі.

Тема 18. Натуралізація й інтеграція, роль краєзнавства й туризму в соціальній адаптації мігрантів і біженців.

Практична робота- презентація 7: вистава етнічного продукту (костюма, напою, їжі, орнаменту, танцю, спортивного змагання, ритуалу, свята і т.д.)

Розділ 4. Генеалогія й геральдика в краєзнавчих дослідженнях для масового туризму
Тема 19. Геральдичні символи
Астральні знаки: коло, хрест, свастіка, зірка, півмісяць.
Геральдичний «зоопарк», історико-географічні відмінності в культах ведмедя, вовка, барса, орла. Фантастичні звірі (грифон, єдиноріг, дракон, бегемот, єхидна)
Тамга й інші територіальні знаки власності степової, лісостепової й лісової зони Євразії.
Відмінності у дворянських гербах Річі Посполитій від гербів Західної Європи й Російської імперії. Вторинний характер російських гербів.

Тема 20. Основні типи сімейних відносин у різних культурах миру
Парні й складні родини. Матріархат і патріархат. Шлюбні фратрії (співтовариства). Полігамія й поліандрія. «Шведська» родина. Комуни художників, громади хіпі, секти й інші тоталітарні співтовариства.
Традиції «сексуальної гостинності» у народів Європи, Далекого Сходу, Австралії.

Відкриті родини й усиновлення в культурах этно- станів (на прикладі ямщиков).

Тема 21. Фамільний туризм і свята «великої родини»
Генеалогічні дослідження в країнах колишнього соціалістичного табору. Тюркські «шеджере».
Свята «великої родини» у США.

Розділ 5. Транспорт і інші технічні засоби в краєзнавчих дослідженнях і туризмі
Тема 22. Транспортні засоби для масової туристичної й екскурсійної роботи

Тема 23. Транспортні засоби й способи пересування в оздоровчому й пригодницькому туризмі

Тема 24. Транспортні засоби й способи пересування в спортивному й екстремальному туризмі

Тема 25. Тенденції й перспективи в структурі туристичного використання різних видів транспорту й способів пересування

Практична робота 8: на вибір студента розробити схему взаємодії умовної туристичної фірми із транспортними підприємствами, фірмами й клубами по прокату транспортних спортивно-туристичних засобів, центрами й клубами кінного спорту й т.п.

Розділ 6. Рекреаційна конверсія. Застосування в туризмі військових технологій, знань і навичок

Тема 26. Світові традиції використання в туризмі, екскурсіях і музейній справі колишніх військових об’єктів. Перепідготовка для туризму військових фахівців, офіцерів запасу. Застосування в туризмі й у дитячих пригодницьких програмах сучасних військових технології, технічних засобів і спорядження.

Тема 27. Рольове моделювання, воєнно-історичні наукові суспільства й клуби уніформістів. Виготовлення й прокат воєнно-історичного костюма. Воєнно-історична мініатюра як туристичний сувенір.

Тема 28. Перспективні напрямки рекреаційної конверсії в Криму. Аналіз ресурсної бази, кадри й технології

Практична робота 9: розробити концепцію воєнно-історичного фестивалю для умов свого регіону (на вибір студентів)

Розділ 7. Сучасні інформаційні технології в зборі й обробці краєзнавчої інформації. Особливості роботи з окремими сегментами споживчого ринку в туризмі
Тема 29. Традиційні методи роботи з інформацією в краєзнавстві: література (наукова, художня, фольклор), статистика й соціологічні опитування, вивчення й складання карт, польові дослідження. Портфель екскурсовода: стародавні листівки, репродукції класичних пейзажів і портретів. Робота з фотографіями про подорожі й екскурсії із сімейного альбому.

Тема 30. ГИС (географічні інформаційні системи), багатошарнiсть сучасних картографічних носіїв, можливості тривимірного моделювання й динамічної анімації в сучасній картографії. GPS навігація. Система Google Maps, використання роздруківок космічних знімків і тривимірних моделей рельєфу для портфеля екскурсовода.

Практична робота 10: скласти структуру й список матеріалів для портфеля екскурсовода по обраній темі маршруту комбінацією традиційних і сучасних носіїв інформації.

Тема 31. Інтернет, електронні книги, довідники й енциклопедії. Навігація й пошукові системи. Лінійна, розгалужена й блогова структура текстів. Авторські права, цитування, індексація текстів. Організація зв’язків (линков) між електронними виданнями, обмін посиланнями, робота в конференціях. «М’ясо», «тролі», «фрики». Маніпуляція суспільною свідомістю через електронні носії. Вивчення споживчих сегментів, виявлення споживчих трендів (тенденцій у попиті), методи просування товарів, послуг і ідей у середовищі Інтернет.

Практична робота 11: скласти характеристику «ідеального клієнта» для умовної туристичної фірми в умовному туристичному регіоні (на вибір студента)

Тема 32. Організація системи електронних видань, Інтернет- Магазину й електронних конференцій у практичній роботі сучасного туристичного оператора. Розподіл функціональних обов’язків фахівців: генеральний директор, заст. генерального директора по науці й інформації, редактор сайту краєзнавства (методист по розробці туристичних продуктів), адміністратор, менеджери по продажах, модератори, веб-майстер.Сайти-cупутники, сайти-дзеркала, робота із зовнішніми електронними виданнями й конференціями.

Практична робота 12: скласти структуру сайту для туристичної фірми (агентства) або туристичного клубу (суспільне об’єднання) або приватної бази розміщення (рівень міні-пансіонату, садиби зеленого туризму), а також сайтів-супутників. Визначити стратегію просування через пошукові системи й відомі туристичні форуми.

Тема 33. Особливості краєзнавчої й туристическо-екскурсійної роботи з інвалідами. Значення туризму інвалідів у світовій практиці туризму. Туризм інвалідів у Російській імперії. Омани й фобії у відношенні до інвалідів у радянській і пост-радянській культурі. Позитивний досвід спортивної й туристичної роботи з інвалідами в Радянському Союзі. Сучасні центри инва-спорту в Криму. Особливості проведення подорожей і екскурсій для інвалідів з поразкою органів слуху, зору, опорно-рухового апарата, нервової системи.

Тема 34. Особливості краєзнавчої й туристическо-екскурсійної роботи зі шкільними й сімейними групами, дитячими спортивними й пізнавальними об’єднаннями й клубами.

Практична робота 13: скласти огляд відомих дитячих заходів свого регіону й рекомендації для туристичних фірм по залученню до участі в цих заходах спонсорів, гостей (туристів, екскурсантів, публіки), ЗМІ

Тема 35. Особливості краєзнавчої й туристическо-екскурсійної роботи зі студентською молоддю й молодими фахівцями. Молодіжні субкультури й контр-культурні рухи. Географія вуличних написів. Реалії глобального поширення наркотиків і психотропних речовин. Пляжні клуби Криму (Республіка Z, Клуб 117, гей-клуби Симеиза), фестивалі електронної музики, опен эйр транс табору, фестивалі екстремального спорту (Щелкинощелкано, Татарська бухта; Ай-Петрі), фестивалі вуличної культури (Битва року в Ялті й інші).

Практична робота 14: скласти огляд відомих молодіжних заходів свого регіону й рекомендації для туристичних фірм по залученню до участі в цих заходах спонсорів, гостей (туристів, екскурсантів, публіки), ЗМІ

Тема 36. Особливості краєзнавчої й туристическо-екскурсійної роботи з людьми похилого віку (сеньйорами).
Технічні вимоги до транспорту, баз розміщення й екскурсійним об’єктам у туризмі людей похилого віку. Особливості харчування. Медичне страхування, безпека, фармакологічне забезпечення. Ялта й Севастополь як центри міжнародного туризму сеньйорів. Сприятлива для Криму сезонність ( березень-червень — вересень- листопад) у круїзному туризмі людей похилого віку.

Практична робота 15: скласти концепцію центру оздоровлення й туризму для людей похилого віку в умовах Криму (бажане в умовах свого для кожного студента регіону) на основі аналізу позитивних і негативних рис у досвіді роботи сучасних будинків старих, будинків відпочинку й санаторіїв.

Компьютерный перевод текста программы выполнен с помощью он-лайн переводчика на сайте Портал UA

Автор учебной программы Игорь Русанов, к.г.н.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. И.Л. Белянский, И.Н. Лезина, А.В. Суперанская. Крым. Географические названия: Краткий словарь». Симферополь: «Таврия», 1997
 2. Лебединский В. и Кириченко Л. Крым — музей под открытым небом. Серия Новый крымский путеводитель. Симферополь: Сонат. 2002
 3. Ена Ал., Ена Ан. Перевалами Горного Крыма. Научно-популярный очерк- путеводитель. Симферополь: Бизнес-информ, 2005. — 256 с., 12 л. цв. илл.
 4. Буров Г.М. Энциклопедия крымских древностей: Археологический словарь Крыма.- К: Издательский дом Стилос, 2006, 528 с., 179 с. ч-б иллю, 24 с. цв.илл.
 5. От киммерийцев до крымчаков. Народы Крыма с древнейших времен до конца XVIII века. Симферополь: Доля, изд. 3, 2006
 6. Назаров В. В. Гидроархеологическая карта черноморской акватории Украины (памятники античной и средневековой эпох). — Киев: Стилос, 2003, 160 с.; 26 карт
 7. Крымские татары: Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре. /авт. -сост. М.А. Араджиони, А.Г. Герцен. — Симферополь: Доля. — 2005. — 576 с.
 8. Финогеев Б. Л. Крымские татары, немцы, греки, армяне, болгары: национальное мастерство и его влияние на экономическое развитие Крыма. — Симферополь: Таврия, 1997. — 206 с.: ил.
 9. Заатов Исмет. Крымскотатарское декоративно-прикладное искусство и живопись. (Генезис, эволюция и современное положение). — Симферополь: Тарпан, 2003. — 336 с.
 10. Мальгин А.В. Русская Ривьера. — Симферополь: Сонат, 2004, 352 с. илл.
 11. Русанов И.В,, Русанова А.И. (при участии Константина Русанова)
  Туристическими маршрутами Крыма: Информационный справочник-путеводитель. – Симферополь: Издательская группа «РуБин», ЧП Литвинова, 2007. – 464 с. с ил. и карстосх.; 16 с.цв.ил. (рус.яз.)
 12. Русанов Игорь. Винный туризм в Крыму. Путеводитель. Харьков: Библекс, 2008, 216 полноцветных с.,