Как вариант текста для победительной песни на Евровидении 2017 в Киеве.

Ой Морозе, Морозенку.

Песня про запорожского козака Морозенко имеет реальную историческую основу:  украинцев предали  поляки, а крымские татары, которые никого не боялись, кроме запорожцев, подвергли козаков мучительной смерти.  В песне упоминается Савур-могила (Саур-оба) – древнейший памятник арийской курганной культуры на границе России и Украины.

Потомки запорожских козаков в настоящее время живут на Кубани, Краснодарский край Российской Федерации. В конце 18 века российская императрица Екатерина Великая переселила запорожцев с дарованием им и их потомкам превилегий. Кубанские козаки сохранили традиционную одежду (без вышиванок), язык, песни, обычаи запорожцев. Никто из кубанских козаков не относит себя к украинцам. Уж тем более сейчас, когда украинцами повелевают евреи.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ

Ой Морозе, Морозенку.

Ой Морозе, Морозенку,

Ти славний козаче,

За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче.

Не так тая Україна,

Як та стара мати,

Заплакала Морозиха,

Та стоячи біля хати.

Ой з-за гори та з-за кручі

Буйне військо виступає.

Попереду Морозенко

Сивим конем виграває.

То не грім в степу грохоче.

То не хмара світ закрила, То татар велика сила

Козаченьків обступила.

Бились наші козаченьки

До ночі глухої, —

Полягло наших чимало,

А татар утроє.

Не вернувся Морозенко,

Голова завзята.

Замучили молодого

Татари прокляті.

Вони його не стріляли

І на часті не рубали,

Тільки з нього, молодого,

Живцем серце виривали.

Поставили Морозенка

На Савур-могилу.

«Дивись тепер, Морозенку,

Та на свою Україну!»

Вся ти єси, Україно,

Славою покрита,

Тяжким горем, та сльозами.

Та кров’ю полита!

І поки над білим світом

Світить сонце буде, —

Твої думи, твої пісні

Не забудуть люди.

 

Коментар

Інколи козакам доводилося вступати у спілку з татарською ордою проти переважаючого польського війська. Але татари часто зраджували своїх союзників, продовжували грабувати українські землі й нищити козацькі загони. Так трапилося і з загоном Морозенка. Мужній козацький ватажок загинув за свою Україну, але люди його ніколи не забудуть. У пісні вжитий оригінальний прийом заперечного порівняння:

 

То не грім в степу грохоче,

То не хмара світ закрила, —

То татар велика сипа

Козаченьків обступила.

Є багато й інших характерних для народної пісні художніх засобів — звертання, повтори, зменшувально-пестлйві слова, епітети та інверсія, окличні речення.